Afgørelse

Sagsnummer
18/05510

Lovgivning

  • 6
  • 10

Markedsføring af app til eksisterende kunder kræver også samtykke

En virksomhed måtte ikke sende sms-beskeder og/eller e-mails til eksisterende kunder vedrørende en ny app, medmindre modtageren forinden havde givet samtykke til at modtage reklamemateriale via elektronisk post fra virksomheden.

En virksomhed bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om den lovligt kunne orientere sine eksisterende kunder via sms og e-mail om en ny app, som virksomheden havde lavet.

Det følger af spam-forbuddet i markedsføringslovens 6, stk. 1, at en virksomhed ikke må sende uanmodede e-mails og sms-beskeder (elektronisk post) med henblik på afsætning af produkter. Dette forbud gælder også i løbende kundeforhold.

En henvendelse, der udelukkende indeholder rent praktiske servicemeddelelser vedrørende et eksisterende kundeforhold, såsom oplysninger om ændringer i aftaleforholdet eller ændringer i virksomhedens adresseforhold, vil derimod ikke være en henvendelse med henblik på afsætning. En sådan henvendelse er derfor ikke i strid med spam-forbuddet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at formålet med virksomhedens påtænkte henvendelse via sms og/eller e-mail var at orientere kunderne om virksomhedens nye app med henblik på, at kunderne downloadede denne.

Formålet med henvendelsen var med andre ord at få kunderne til at erhverve virksomhedens produkt, hvorfor der var tale om markedsføring med henblik på afsætning.

Det var uden betydning for vurderingen, at produktet var gratis for kunden, da det ikke er et kriterie, at virksomheden tjener penge på produktet.

Forbrugerombudsmandens vurderede derfor, at virksomheden ikke lovligt kunne udsende den påtænkte sms og/eller e-mail til sine kunder med orientering om appen, medmindre modtageren forinden havde givet samtykke til at modtage reklamemateriale via elektronisk post fra virksomheden.