Afgørelse

Sagsnummer
21/11775

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Mailsignatur var markedsføring

En virksomhed ønskede at tilføje et billede og en opfordring til at anmelde virksomheden på en ratingportal i virksomhedens mailsignatur. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at billedet indeholdte markedsføring, og mailsignaturen var derfor omfattet af spamforbuddet. Opfordringen til at anmelde virksomheden på en ratingportal kunne efter omstændighederne også være markedsføring.

En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om det ville være i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1, også kaldet spamforbuddet, hvis de tilføjede et billede og en opfordring til at anmelde virksomheden i mailsignaturen i mails, der ellers ikke blev sendt med henblik på markedsføring.

En del af billedet var dedikeret til artikler på virksomhedens hjemmeside, som billedet linkede til, hvis man klikkede på billedet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at billedet indeholdte branding af virksomheden. Mailsignaturen indeholdte derfor markedsføring, og mails med signaturen (med billedet) ville være omfattet af spamforbuddet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ville være en konkret vurdering af indholdet af mailen og virksomhedens forhold til modtageren, om en opfordring til at anmelde en virksomhed på en ratingportal er sendt med henblik på markedsføring. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at opfordringen til at anmelde virksomheden i mailsignaturen ikke ville være sendt med henblik på markedsføring, hvis henvendelsen blev sendt i umiddelbar forlængelse af en konkret købsoplevelse eller et lignende forhold, hvor der foreligger en konkret anledning til at anmelde virksomheden.

Sendte virksomheden derimod mails med en opfordring til at anmelde virksomheden på en ratingportal uden en forudgående anledning, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at mailene ville være sendt med henblik på markedsføring. Virksomheden skulle i så fald have et forudgående gyldigt samtykke til at sende markedsføring fra modtageren af mailen.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Spamforbuddet omfatter enhver form for markedsføring, herunder imagemarkedsføring. Det betyder, at ikke blot markedsføring, men også henvendelser med omtale af virksomheden eller virksomheden produkter som udgangspunkt er markedsføring.

Hvis en henvendelse er en servicemeddelelse, er det derimod ikke markedsføring omfattet af spamforbuddet. Servicemeddelelser er navnlig relevante i løbende kundeforhold.