Afgørelse

Sagsnummer
21/05690

Lovgivning

  • 10

Mails med slogan i mailsignatur var ikke markedsføring

Et forsikringsselskab ønskede at tilføje sit slogan til selskabets mailsignatur. Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at mails med sloganet i signaturen ikke ville være omfattet af spamforbuddets regler, hvis indholdet af mailene ikke var markedsføring.

Et forsikringsselskab anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om det ville være i strid med spamforbuddet, hvis de tilføjede deres slogan i mailsignaturen i mails, der ellers ikke blev sendt med henblik på markedsføring.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at en virksomheds slogan eller anden tekst, som modtageren forbinder med virksomheden, kan sidestilles med et logo, der har til formål at identificere virksomheden. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at det ikke ville være i strid med spamforbuddets regler, hvis forsikringsselskabet tilføjede sit slogan i mailsignaturen, når de sendte mails, der ellers ikke ville være omfattet af markedsføring § 10, stk. 1, da mailene ikke ville blive sendt med henblik på markedsføring alene på grund af tilføjelsen af sloganet.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Spamforbuddet omfatter enhver form for markedsføring, herunder imagemarkedsføring. Det betyder, at ikke blot markedsføring, men også henvendelser med omtale af virksomheden eller virksomheden produkter som udgangspunkt er markedsføring.

Hvis en henvendelse er en servicemeddelelse, er det derimod ikke markedsføring omfattet af spamforbuddet. Servicemeddelelser er navnlig relevante i løbende kundeforhold.