Afgørelse

Sagsnummer
20/11761

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Mails med markedsføring af internet var sendt i strid med spamforbuddet

En internetudbyder sendte mails med markedsføring af internet til flere af sine tidligere kunder. Da kunderne ikke havde givet samtykke til mailene, handlede virksomheden i strid med spamforbuddet.

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager over en internetudbyders mailmarkedsføring. Virksomheden havde i et tilsagn til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilkendegivet at ville opsige sine kunder som følge af en fusion med en anden virksomhed for derved at give kunderne mulighed for aktivt at vælge en internetudbyder. Efter opsigelsen sendte virksomheden mails til flere af sine tidligere kunder for at opfordre til at købe internet hos virksomheden. Klagerne oplyste, at de ikke havde givet samtykke til de pågældende mails. Forbrugerombudsmanden modtog desuden en klage fra en af virksomhedens konkurrenter, som af flere af sine kunder havde fået oplyst, at de havde modtaget de pågældende mails.

Det er forbudt for en erhvervsdrivende at sende markedsføring pr. elektronisk post, herunder mails, til nogen, medmindre modtageren har givet sit forudgående samtykke til det. Det følger af det såkaldte spamforbud i markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Da virksomheden ikke kunne dokumentere, at modtagerne havde givet samtykke til mailene, fandt Forbrugerombudsmanden, at virksomheden havde handlet i strid med spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1. Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen ved at indskærpe spamforbuddet over for virksomheden.