Afgørelse

Sagsnummer
18/04324

Lovgivning

  • 10

Kursusvirksomhed idømt bøde på 800.000 kr. for spam

En kursusvirksomhed blev idømt en bøde på 800.000 kr. for udsendelse af mere end 38.500 spammails.

En kursusvirksomhed havde i perioden fra januar 2014 til april 2015 udsendt mere end 38.500 uanmodede reklamemails (såkaldt spam). De udsendte spammails indeholdt reklamer for forskellige arrangementer og konferencer, blandt andet for konferencerne LEAN Administration – skær ind til benet og Lær at brænde igennem med dit budskab.

Efter markedsføringsloven § 10, stk. 1, må en erhvervsdrivende ikke kontakte nogen ved brug af elektronisk post (fx mail eller SMS), medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil.

Bøden er den hidtil største, som en dansk domstol har idømt en virksomhed for at overtræde forbuddet mod spam.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse tog retten udgangspunkt i et beløb på 100 kr. for hver udsendt mail. Idet der var tale om et meget stort antal overtrædelser, valgte retten dog at nedjustere bødens størrelse, da det ellers ville føre til en uforholdsmæssig høj bøde.