Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
18/16364

Lovgivning

  • 10

Invitationer på LinkedIn kan være omfattet af spamforbuddet

En erhvervsdrivende ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om en invitation på LinkedIn ville være omfattet af spamforbuddet. Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at hvis en invitations formål er markedsføring af den erhvervsdrivendes virksomhed, vil invitationen være omfattet af spamforbuddet.

En erhvervsdrivende ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om invitationer på LinkedIn ville være omfattet af spamforbuddet. Den erhvervsdrivende var direktør i en virksomhed, der leverede rådgivning om social medie-annoncering til virksomheder, organisationer og danske myndigheder. Den erhvervsdrivende ønskede at invitere beslutningstagere (marketingchefer, salgschefer m.v.) til sit netværk.

Invitationen ville indeholde en besked, hvor den erhvervsdrivende skrev ”jeg har set din profil her på LinkedIn og tror, at vi måske kan drage nytte af hinandens viden. Jeg håber derfor, at du vil være en del af mit netværk.”

En henvendelse er omfattet af markedsføringslovens § 10, stk. 1, også kaldet spamforbuddet, hvis:

  1. Henvendelsen sendes af en erhvervsdrivende
  2. Henvendelsen sendes med elektronisk post, og
  3. Henvendelsen sendes med henblik på markedsføring

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at invitationer på LinkedIn var elektronisk post. På baggrund af det oplyste antog Forbrugerombudsmanden, at den erhvervsdrivende ville sende invitationerne med henblik på at markedsføre den virksomhed, som han var direktør i. Invitationerne ville i så fald være omfattet af spamforbuddet.

Forbrugerombudsmanden anførte, at Forbrugerombudsmanden ville inddrage henvendelsen i det videre arbejde med fortolkningen af spamforbuddets anvendelsesområde i samarbejde med andre myndigheder i EU.