Afgørelse

Sagsnummer
20/12944

Lovgivning

  • 10

Henvendelser fra støtteforening til en historisk jernbane var ikke omfattet af spamforbuddet

En forening med det formål at bevare en 150 år gammel jernbane ønskede at opfordre lokale virksomheder til at melde sig ind i jernbanens støtteforening. Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at henvendelsen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet og derfor ikke omfattet af spamforbuddet.

En forening anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de kunne henvende sig pr. mail til lokale virksomheder med henblik på hverve medlemmer.

Foreningen oplyste, at dens formål var at bevare en 150 år gammel jernbanestrækning. Foreningen blev primært finansieret via billetsalg til ture med veterantog på jernbanestrækningen. Foreningen ønskede at henvende sig til lokale virksomheder og tilbyde dem at melde sig ind i en støtteforening til jernbanen. Foreningen ville opsætte et sponsorskilt på perronen med de virksomheder, der meldte sig ind i støtteforeningen. Medlemmer af støtteforeningen ville også modtage en bog og fire fribilletter.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at bevaring af den 150 år gamle jernbane var en almennyttig aktivitet. Foreningens hvervning af medlemmer ville derfor ikke være omfattet af spamforbuddet, der kun omfatter henvendelser om erhvervsmæssige aktiviteter.

Foreningen kunne derfor sende en mail til lokale virksomheder, hvor foreningen opfordrede virksomheder til at melde sig ind i jernbanens støtteforening, selvom virksomheden ikke havde givet et forudgående samtykke hertil.

Forbrugerombudsmanden bemærkede over for foreningen, at en henvendelse med henblik på at sælge billetter til veteranbanen ville være en erhvervsmæssig aktivitet. Foreningen ville derfor alene kunne henvende sig pr. mail med henblik på salg af billetter, hvis modtageren havde givet et forudgående samtykke hertil.