Afgørelse

Sagsnummer
17/06740

Lovgivning

  • 10

Nyhedsbreve kunne lovligt sendes via mail uden modtagerens samtykke

En kommunal ungdomsskole kunne lovligt sende nyhedsmails om skolens gratis tilbud og events uden modtagernes samtykke.

En kommunal ungdomsskole bad Forbrugerombudsmanden vurdere, om de lovligt kunne sende nyhedsbreve ud via mail uden modtagernes forudgående samtykke. Nyhedsbrevene ville indeholde orientering om tilbud og events, som alle borgere gratis kunne deltage i.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at ungdomsskolens aktiviteter som udgangspunkt ikke var omfattet af markedsføringslovens regler, da der ikke var tale om økonomiske aktiviteter med et erhvervsmæssigt præg. Forbrugerombudsmanden lagde derudover vægt på, at skolen var en offentlig institution. Ungdomsskolen kunne derfor lovligt udsende de omhandlede nyhedsbreve uden modtagernes forudgående samtykke.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at et eventuelt kommercielt indhold i nyhedsbrevene ville bringe udsendelsen af disse i strid med spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1.