Afgørelse

Sagsnummer
17/06174

Lovgivning

  • 6

Markedsføring af netværksgrupper telefonisk og via mail krævede forudgående samtykke

Ikke lovligt at sende mails med markedsføring til potentielle kunder eller kontakte forbrugere telefonisk i markedsføringsøjemed uden forudgående samtykke.

En virksomhed, som drev netværksgrupper for medarbejdere og ledere fra andre virksomheder, organisationer og foreninger, bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om de lovligt kunne kontakte potentielle kunder telefonisk eller via mail.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomhedens aktiviteter måtte anses for erhvervsmæssige og derfor omfattet af markedsføringslovens regler.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at virksomheden ikke lovligt kunne markedsføre sine ydelser via mail uden modtagernes forudgående samtykke, når mailen har et afsætningsformål.

Forbrugerombudsmanden oplyste videre, at virksomheden heller ikke lovligt kunne kontakte enkeltpersoner i en anden virksomhed telefonisk med henblik på at indhente samtykke til at sende mails ud til en bredere kreds af modtagere i denne virksomhed. Det ville kræve, at der forelå fuldmagter fra modtagerne til den pågældende person, om at denne på vegne af modtagerne kunne give samtykke til sådanne henvendelser.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at virksomheden lovligt kunne kontakte andre virksomheder telefonisk uden forudgående samtykke, men bemærkede samtidig, at telefoniske henvendelser til lønmodtagere ville kræve forudgående samtykke, selvom henvendelsen vedrørte salg af ydelser til brug for beskæftigelsen som lønmodtager, da køb, som er foretaget af en lønmodtager, anses for forbrugerkøb, medmindre købet sker som led i udøvelsen af et selvstændigt bierhverv.