Afgørelse

Sagsnummer
17/01522

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2012 - ophævet
  • 10

Almen boligforening kunne lovligt sende nyhedsbrev via mail

En almen boligforening kunne lovligt uden forudgående samtykke sende nyhedsbreve ud via mail med gode råd om økonomi, forsikring, vedligeholdelse af boliger m.v.

En almennyttig boligforening bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om de lovligt kunne sende nyhedsbreve til boligforeningens medlemmer/lejere via mail uden forudgående samtykke. Foreningen oplyste, at nyhedsbrevene blandt andet ville indeholde gode råd om økonomi, forsikring og vedligeholdelse af bolig. Foreningen oplyste, at formålet med at sende mailsene ud ikke var afsætning eller medlemshvervning.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at boligforeningen lovligt kunne sende nyhedsbrevene ud via mail uden forudgående samtykke fra modtagerne. Uanset at udlejning af fast ejendom, som var boligforeningens hovedaktivitet, må anses for erhvervsvirksomhed i markedsføringslovens forstand, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at den konkrete aktivitet med udsendelse af nyhedsbreve med det omhandlede indhold ikke var omfattet af markedsføringslovens spamforbud.

Forbrugerombudsmanden gjorde dog boligforeningen opmærksom på, at udsendelse af nyhedsbrevene ville være omfattet af spamforbuddet og dermed forudsætte forudgående samtykke fra modtagerne, hvis mailsene fik et kommercielt indhold.