Afgørelse

Sagsnummer
18/04921

Lovgivning

  • 10

En virksomhed kunne ikke dokumentere samtykker til at sende mails

En kursusvirksomhed sendte mails med markedsføring til en række modtagere. Virksomheden mente, at modtagerne under telefonsamtaler havde givet samtykke til at modtage mails fra virksomheden. Det kunne virksomheden dog ikke dokumentere, hvorfor Forbrugerombudsmanden vurderede, at mailene var ulovlige, da de var sendt uden samtykke.

Forbrugerombudsmanden havde i sin spampostkasse modtaget en række klager over uanmodede mails fra en kursusvirksomhed, der tilbød kurser og netværk. Klagerne kom alle fra ansatte i virksomheder eller på uddannelsesinstitutioner.

Kursusvirksomheden oplyste, at klagerne, der ikke var forbrugere, alle var blevet ringet op af virksomheden, og at de i telefonsamtalerne havde givet samtykke til at modtage mails med markedsføring fra virksomheden. Det afviste klagerne var tilfældet.

Virksomheder må ikke rette henvendelse til nogen ved elektronisk post, fx mail, med henblik på markedsføring, medmindre modtageren har givet samtykke til det. Det følger af reglerne i markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Et samtykke til at modtage markedsføring pr. mail skal indhentes forudgående. En virksomhed skal kunne dokumentere, at de har indhentet et gyldigt samtykke. Et samtykke kan kun indhentes under en telefonsamtale, hvis den, der ringes op, hverken er forbruger eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed på Robinsonlisten.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden ikke havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at modtagerne af mailene havde givet samtykke til at modtage mailene under en telefonsamtale. På den baggrund vurderede Forbrugerombudsmanden, at mailene var ulovlige, da de var sendt uden samtykke.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for virksomheden. Samtidig bemærkede Forbrugerombudsmanden, at hvis virksomheden ønskede at indhente samtykker til markedsføring i telefonsamtaler, bør virksomheden sikre sig dokumentation for samtykkerne, fx ved i den første mail at bede modtageren bekræfte samtykket.