Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/13335

Lovgivning

  • 6

En erhvervsforenings udsendelse af uanmodede mails til medlemmerne kunne være ulovlig

Forbrugerombudsmanden meddelte en erhvervsforening, at den gerne måtte sende uanmodede mails til medlemmerne om foreningen, herunder om foreningens aktiviteter og arrangementer. Derimod vil det være i strid med spamforbuddet i markedsføringsloven, hvis mailene indeholder medlemmers konkrete tilbud til andre medlemmer, eller hvis en konkret omtale af et medlem er af en sådan karakter, at den må anses for at være afsendt med være henblik på afsætning af medlemmets produkter mv.

En erhvervsforening, der bestod af virksomheder tilknyttet en given kommune, bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om den måtte sende uanmodede mails til dens medlemmer. Erhvervsforeningen ønskede at sende flere forskellige typer af mails til medlemmerne, fx mails om foreningens arrangementer eller medlemmers konkrete tilbud til andre medlemmer.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at markedsføringsloven finder anvendelse på brancheforeninger og tilsvarende interesseorganisationer, i det omfang der udbydes varer og tjenesteydelser på et marked. Disse organisationer vil i forhold til varetagelsen af medlemmernes faglige og ideelle interesser normalt falde uden for markedsføringslovens anvendelsesområde, mens organisationernes konkrete erhvervsaktiviteter som udgangspunkt vil være omfattet af markedsføringsloven. Hvis en forenings konkrete aktiviteter falder inden for markedsføringslovens anvendelsesområde, vil det være ulovligt uanmodet at udsende mails med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser.

Forbrugerombudsmanden meddelte herefter erhvervsforeningen, at den gerne må sende uanmodede mails til medlemmerne om foreningens aktiviteter og arrangementer. Derimod må foreningen ikke sende mails indeholdende medlemmers konkrete tilbud til andre medlemmer. Derudover kan en mail med konkret omtale af et medlem være af en sådan karakter, at den må anses for at være afsendt med være henblik på afsætning af medlemmets produkter mv., hvorfor mailen vil være ulovlig at udsende uden samtykke fra modtageren.