Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/05707

Lovgivning

  • 6

Donationer til velgørende formål anses som præmiering i "tip-en-ven-funktioner"

Det er også præmiering, når en erhvervsdrivende lover at give en donation til eksempelvis et velgørende formål, hvis forbrugeren anvender en ”tip-en-ven funktion”.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om donationer til velgørende formål betragtes som et incitament ved markedsføring gennem ”tip en ven–funktioner”.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at erhvervsdrivende ikke overtræder markedsføringslovens § 6, stk. 1, blot ved at stille en ”tip-en-ven funktion” til rådighed.

Er der lagt en tekst ind i den besked, der sendes, skal personen dog kunne se, hvilken tekst han eller hun sender videre, hvis funktionen anvendes. Personen skal have mulighed for at slette eller rette i teksten.

Når en erhvervsdrivende belønner eller præmierer personer eller skaber et incitament for at få dem til at benytte en ”tip-en-ven funktion”, anses henvendelserne desuden for at komme fra den erhvervsdrivende. Det vil derfor være i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1, at sende en sådan henvendelse uden samtykke.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det også vil være en præmiering, hvis en erhvervsdrivende lover at give en donation til eksempelvis et velgørende formål, hvis forbrugeren anvender ”tip-en-ven funktionen”.