Afgørelse

Sagsnummer
15/06784

Lovgivning

  • 10

Direktør idømt bøde for spam

En tidligere direktør for en virksomhed blev idømt en bøde på 50.000 kr. for at have sendt 369 spammails.

Virksomheden havde i perioden fra juni 2014 til juli 2015 udsendt adskillige uanmodede reklamemails (såkaldt spam). Én person modtog alene 267 mails fra virksomheden, uden at forbrugeren havde givet samtykke til det.

De udsendte spammails indeholdt forskellige tilbud blandt andet tilbud om at spille Lotto for 2 kr., købe iPhones for 19 kr., billigere eller gratis Viaplay og Spotify-abonnementer, gratis tagtjek og tilbud om ikke-eksisterende gavekort til IKEA samt om gratis høreapparater.

Virksomheden blev efter politianmeldesen taget under konkursbehandling, og anklagemyndigheden frafaldt derfor tiltalen mod virksomheden, men fastholdt sagen mod den tidligere direktør.

Den tidligere direktør udeblev fra domsforhandlingen, men blev af retten idømt en bøde på 50.000 kr. for at have sendt 369 mails til forbrugerne. Ved fastsættelse af bødens størrelse lagde retten vægt på grovheden og omfanget af sagen.

Forbrugerombudsmanden havde modtaget adskillige klager fra forbrugere, som havde fået de uønskede mails. Retten vurderede, at det anseelige antal klager til Forbrugerombudsmanden var tilstrækkeligt bevis i sagen.

Efter markedsføringsloven § 10, stk. 1, må en virksomhed ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post (fx mail eller SMS) med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil.