Afgørelse

Sagsnummer
20/07296

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Det er ulovligt at kræve, at forbrugere skal ”tagge” andre for at deltage i konkurrencer på sociale medier

En café overtrådte forbuddet mod uanmodet elektronisk post, da den udskrev konkurrencer via Facebook med krav om, at forbrugerne skulle tagge deres venner for at kunne deltage.

En café havde afholdt en række konkurrencer i opslag på Facebook, hvor det var et krav for at deltage, at forbrugerne taggede andre Facebook-brugere i opslagene.

Når en person bliver tagget i et opslag på fx Facebook, modtager den taggede en meddelelse i sin notifikationsindbakke, der henviser til opslaget og som omdirigerer hertil, når man klikker på den.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at der var tale om uanmodet elektronisk post omfattet af spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1, og at notifikationsmeddelelserne skulle anses for at være blevet sendt af caféen selv, idet caféen, ved at have tilbudt deltagerne et lod i de pågældende konkurrencer, havde skabt et incitament for disse til at tagge deres venner og bekendte i opslagene.

Ifølge markedsføringslovens § 10, stk. 1, må erhvervsdrivende ikke sende mails, sms’er eller anden elektronisk post til nogen med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet sit samtykke til henvendelsen.

Begrebet ”elektronisk post” skal forstås som ”enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres på nettet eller på modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren”. Det står i markedsføringslovens § 2, nr. 15.

For at undgå at overtræde spamforbuddet skal den erhvervsdrivende have indhentet et samtykke til markedsføring med elektronisk post fra modtageren. Samtykket skal være udtryk for en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse. Det fremgår af markedsføringslovens § 2, nr. 14.

Som følge af en klage over cafeen orienterede Forbrugerombudsmanden caféen om spamforbuddet og om, at caféen havde ansvaret for at sikre sig, at alle de taggede Facebook-brugere havde givet deres samtykke til at modtage notifikationsmeddelelserne. Efter at have modtaget en ny klage over cafeen, der havde afholdt endnu en konkurrence efter at være orienteret om lovgivningen af Forbrugerombudsmanden, politianmeldte Forbrugerombudsmanden caféen.

Caféen blev idømt en bøde ved byretten på 10.000 kr. for overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, idet retten anså konkurrencerne med krav om tagning for omfattet af spamforbuddet med følgende begrundelse:

Det er rettens opfattelse, at en konkurrence med krav om tagning af personer for deltagelse - til trods for manglende direkte aftale om markedsføring - har en sådan karakter og incitament for deltageren, at selvom det er en ukendt kreds af personer, der deltager og ved tagning videresender markedsføringen til endnu en ukendt og ubestemt kreds af personer, som modtager en notifikation i notifikationsindbakken på deres facebookside, så vil en konkurrence med krav om tagning skulle anses som markedsføring hidrørende fra den erhvervsdrivende, og derfor for omfattet af markedsføringslovens § 10, stk. 1.