Afgørelse

Sagsnummer
18/18991

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Bøde på 964.600 kr. for uanmodede henvendelser til borgeres e-Boks

En virksomhed havde i forbindelse med udrulning af fibernet samarbejdet med tre kommuner om at udsende markedsføring til 9.646 borgeres e-Boks. Borgerne havde ikke givet samtykke til markedsføringen, og virksomheden vedtog derfor en bøde på 964.600 kr.

Tre kommuner havde sendt breve ud til borgerne via e-Boks. Brevene var sendt i samarbejde med en virksomhed, der ville udrulle fibernet i kommunerne. Brevene indeholdte en opfordring til at bestille fibernet og et link til virksomhedens hjemmeside, hvorfra borgerne kunne bestille fibernet.

I brevene fra kommunerne stod der bl.a.

”Dette brev er en servicemeddelelse fra [xx] kommune med en opfordring til at støtte etablering af højhastighedsinternet i og omkring [xx] område… Derfor er det vigtigt, at du som borger tager stilling til om du/I ønsker at fremtidssikre dit område… Hvis ikke der er tilstrækkelig opbakning sender [Virksomheden] gravemaskinerne videre til nye områder…”

Forbrugerombudsmanden vurderede, at brevene var sendt på vegne af en erhvervsdrivende, da kommunerne sendte brevet på virksomhedens opfordring og i samarbejde med fibernet-virksomheden. Forbrugerombudsmande lagde vægt på, at virksomheden bl.a. havde

  • initieret kontakten til kommunerne, der førte til, at brevene blev sendt ud,
  • sendt forslag til indholdet af brevet til kommunerne, samt yderligere tekstforslag efterfølgende,
  • bedt om at se brevene igennem inden afsendelsen, og
  • leveret adresselister med modtagere af brevene til kommunerne.

Da brevene blev sendt ud uden forudgående samtykke fra modtagerne, havde Fibernet-virksomheden derfor overtrådt spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte fibernet-virksomheden, og sagen blev afsluttet med, at virksomheden betalte en udenretlig bøde på 964.600 kr. for de ulovlige henvendelser.

Kommunerne blev ikke politianmeldt, da kommunerne handlede ud fra et samfundsmæssigt hensyn ved at ville sikre højhastighedsinternet i kommunerne, og da spørgsmålet om, hvorvidt brevene blev sendt i strid med kommunalfuldmagten hørte under Ankestyrelsens kompetence.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

Virksomheder må ikke henvende sig til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Forbuddet kaldes også for ”spamforbuddet”.

En virksomhed kan være ansvarlig for overtrædelse af spamforbuddet, hvis virksomheden benytter en ikke-erhvervsdrivende til at sende henvendelser, som virksomheden ikke selv kan sende.