Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/01726

Lovgivning

  • 6

Bøde på 10.000 kr. for udsendelse af 9 uanmodede e-mails

Indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed blev i byretten idømt en bøde på 10.000 kr. for at have udsendt ni reklamemails til to forbrugere uden deres samtykke.

Virksomheden havde sendt reklamemails til de to forbrugere, selvom Forbrugerombudsmanden havde bedt virksomheden om at slette forbrugernes e-mailadresser fra dens liste over modtagere af reklamemails. 

Ved fastsættelsen af bødens størrelse blev der taget udgangspunkt i denne beregningsmodel, som fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven:

Op til 100 overtrædelser udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 overtrædelser gives der en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Således vil en bøde for 60 overtrædelser være 10.000 kr. og for 140 overtrædelser være 14.000 kr.