Afgørelse

Sagsnummer
18/07861

Lovgivning

  • 10

Administrativ bøde på 10.000 kr. for spam

En elektronikforhandler betalte en administrativ bøde på 10.000 kr. for at have sendt 21 mails til 13 personer, der ikke forudgående havde givet samtykke til det.

Sagen blev startet op på baggrund af klager sendt til Forbrugerombudsmandens spampostkasse.

Virksomheden oplyste, at den havde modtaget samtykke fra klagerne i forbindelse med salg i deres fysiske butikker. Klagerne var ikke enige i, at de havde givet samtykke, og 11 af klagerne oplyste, at de kun havde givet deres mailadresse for at modtage fakturaen for et køb.

Virksomheden kunne ikke dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden. Virksomheden vedtog derfor en administrativ bøde.

Efter markedsføringsloven § 10, stk. 1, må en virksomheder ikke kontakte nogen ved brug af elektronisk post (fx mail eller SMS) med henblik på markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke til det.

Administrativt bødeforlæg

I sager om overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, kan sagen afgøres uden retssag, hvis virksomheden, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og betaler en bøde. Det følger af bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, og markedsføringslovens § 38, stk. 1.

Størrelsen af en bøde for spam følger en beregningsmodel, der fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven.

Op til 100 spammails udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 spammails stiger bøden med 100 kr. for hver mail. Derfor vil 60 spammails udløse en bøde på 10.000 kr. og 140 spammails en bøde på 14.000 kr.

Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.