Sag

Opdateret


11134/5-21

  • 4
  • 1

Skjult reklame i kunstværker

En virksomhed tilbød fx forfattere og musikere betaling for at nævne virksomhedens produkt i kommende kunstværker. Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at det er skjult reklame, hvis virksomheden indgår sådanne aftaler med kunstnere.

Forbrugerombudsmanden er blevet opmærksom på, at en virksomhed tilbyder fx forfattere og musikere betaling for at nævne virksomhedens produkt i kommende værker.

Forbrugerombudsmanden har meddelt virksomheden, at det er skjult reklame, hvis virksomheden indgår sådanne aftaler med kunstnere.

Forbrugerombudsmandens breve til virksomheden

[Erhvervsdrivendes navn]

30. november 2004

Sag 11134/5-21  BW/BW

Reklame i bøger og andre kunstneriske udgivelser

Det fremgår af en artikel i Politiken den 23. november 2004, at [erhvervsdrivendes navn] tilbyder forfattere og musikere betaling for at nævne selskabets e-betalingssystem i kommende værker.

Vi skal i denne anledning oplyse, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at reklamer klart skal fremstå som reklame uanset reklamens form og uanset hvor, reklamen forekommer jf. god markedsføringsskik markedsføringslovens § 1 samt artikel 12 i international Kodeks for Reklamepraksis, der har følgende ordlyd:

"Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, uanset deres form og uanset hvilket medie der anvendes. Når en reklame publiceres i et medie som indeholder nyheder eller redaktionelt stof, skal den præsenteres således, at den umiddelbart vil blive opfattet som reklame".

En aftale mellem en erhvervsvirksomhed og fx en forfatter eller en musiker om, at reklame for virksomheden og/eller virksomhedens produkt eller produkter skal indgå i fx en kommende bog eller et kommende musikværk, er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skjult reklame i strid med god markedsføringsskik jf. § 1 i markedsføringsloven og efter omstændighederne af markedsføringslovens § 2, stk. 3 og stk. 1 om vildledende og utilbørlige fremgangsmåder.

På ovennævnte baggrund skal vi bede Dem om inden 14 dage fra dato bekræfte, at [erhvervsdrivendes navn] ikke vil indgå aftaler med fx forfattere, musikere og andre kunstnere om, at indarbejde [erhvervsdrivendes navn] og eller virksomhedens produkter i  kommende værker. Eventuelle bemærkninger til ovennævnte bedes ligeledes fremsendt indenfor samme frist.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Birgitte Wested
Fuldmægtig, cand.jur.

---000---

[erhvervsdrivendes navn]

6. december 2004
Sag 11134/5-21  BW/BW

Reklame i bøger og andre kunstneriske udgivelser

Vi har modtaget Deres e- mail af 1. december 2004.

De oplyser, at selskabet ikke agter at indgå aftaler, der strider mod markedsføringsloven, og at eventuelle aftaler vil have som betingelse, at det klart fremgår, at der er tale om reklame. Selskabet vil påse, at dette også bliver tilfældet.

Vi har taget Deres oplysninger til efterretning.

Den Danske Forlæggerforening, Dansk Forfatterforening og Dansk Musiker Forbund vil til orientering modtage kopi af brevene af 30. November 2004 og dags dato til Dem.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Birgitte Wested
Fuldmægtig, cand.jur.