Sag

Opdateret


1100/5-982

  • 1
  • 4
  • 5

Udsendelse af pakke med materiale til blindsmagning

At fremsende blindsmagningsprøver med egne og konkurrerende mærker til redaktioner m.v. er problematisk, da det kan ses som en omgåelse af markedsføringslovens § 4 om skjult reklame samt et forsøg på, at få medierne til indirekte, at foretage sammenlignende reklame. Dette har Forbrugerombudsmanden meddelt en erhvervsdrivende.

En erhvervsdrivende ønskede i forbindelse med lanceringen af en ny læskedrik at fremsende en pakke med materialer til blindsmagning til en række redaktioner på aviser og andre tidsskrifter.

Pakken ville ud over den erhvervsdrivendes egen læskedrik og en beskrivelse heraf indeholde en række konkurrerende læskedrikke. Fremsendelsen ville ske på den erhvervsdrivendes eget initiativ, og redaktionerne kunne selv vælge, om de ville udføre blindsmagningen, og hvordan de i givet fald ville omtale testen i deres medie.

Forholdet måtte ifølge Forbrugerombudsmandens skulle bedømmes efter markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik, § 4 om skjult reklame og § 5, stk. 1 og 2, om sammenlignede reklame.

Reglerne om skjult reklame

For så vidt angik spørgsmålet om skjult reklame anførte Forbruger-ombudsmanden, at det ikke i sig selv er i strid markedsføringslovens § 4, at en erhvervsdrivende uopfordret fremsender et produkt eller en gave til f.eks. et nyhedsmedie, uden at modtageren forpligtes til at bruge eller beskrive produktet på en bestemt måde.

Det ville i den situation være op til det pågældende medie eller den enkelte journalist at sikre, at omtalen blev givet på en korrekt og objektiv måde og ikke var påvirket af, at redaktionen/journalisten havde modtaget produktet eller gaven gratis.

Forbrugerombudsmanden anførte dog, at selvom det stod mediet frit for enten slet ikke at anvende det fremsendte materiale eller f.eks. supplere testen med yderligere produkter, gav tiltaget alligevel anledning til tvivl, idet den erhvervsdrivende udover fremsendelsen af sit eget produkt tillige ville udvælge og fremsende en række konkurrerende produkter med henblik på, at disse kunne indgå i testen.

Indirekte sammenlignende reklame

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 3, er det bl.a. en forudsætning, for at en sammenlignende reklame er tilladt, at sammenligningen er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres. Bedømmelsen af en læskedriks smag afhænger i høj grad af en subjektiv vurdering. Det ville derfor efter Forbrugerombudsmandens opfattelse som udgangspunkt ikke være tilladt for en erhvervsdrivende at foretage denne type sammenlignende reklame.

Selvom det i det foreliggende tilfælde ikke ville være den erhvervsdrivende selv, der foretog sammenligningen, havde den erhvervsdrivende dog på forhånd udvalgt en række konkurrerende produkter, som kunne indgå i testen.

Dette medførte efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den erhvervsdrivende dels indirekte ville kunne få mediet til at foretage en sammenlignende reklame, som formentlig ikke ville være tilladt, hvis den erhvervsdrivende selv foretog sammenligningen, dels få indirekte indflydelse på sammensætningen af testen, idet det alt andet lige ville være nemmere for den enkelte journalist blot at lade de fremsendte produkter indgå i testen frem for at indkøbe yderligere produkter med henblik på at inkludere disse i testen.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at det beskrevne tiltag eventuelt ville kunne blive betragtet som et forsøg på omgåelse af markedsføringslovens §§ 4 og 5 og/eller som en overtrædelse af lovens § 1 om god markedsføringsskik.