Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/14128

Lovgivning

  • 16

Individuel rabatformidling var ikke omfattet af markedsføringslovens § 16

Forhandling af rabat på en given vare med sælger på vegne af en køber fandtes at være en individuel rabat, således at sælger ikke var omfattet af skiltningsreglerne om organiseret rabat i markedsføringslovens § 16 og bekendtgørelse nr. 866 af 12. oktober 1994.

Den pågældende virksomhed ville tilbyde købere at stå for rabatforhandling med sælger ved køb af en given vare og markedsfører rabatformidlingen på sin hjemmeside. Det var i den forbindelse et spørgsmål, om den sælger som ydede en rabat skulle iagttage reglerne i markedsføringslovens § 16 om organiseret rabat.

Det fremgik af henvendelsen, at der var tale om en individuel rabat, der ydes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af en konkret forhandling mellem rabatformidleren og rabatgiver på initiativ af den eller de forbruger, der måtte rette henvendelse til rabatformidleren. Der er således ikke tale om ydelse af en forud aftalt rabat eller anden særlig fordel til en bestemt persongruppe, idet alle forbrugere kunne rette henvendelse til rabatformidleren for at benytte sig af det beskrevne rabatkoncept.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det beskrevne koncept for rabatformidling ikke var omfattet af skiltningspligten i ma-kedsføringslovens § 16 og ovennævnte bekendtgørelse om organiseret rabat.