Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
21/02403

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 6

Prisoplysninger uden tydelig oplysning om tillæg var vildledende

Forbrugerombudsmanden fandt det vildledende, at en webshop i forbindelse med sine prisangivelser ikke klart og tydeligt oplyste, at der i tillæg til de oplyste priser kom et gebyr for tunge varer.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse vedr. prisoplysningerne hos en webshop, der handlede med helsekost-produkter. Forbrugeren klagede over, at hun i forbindelse med varekøb for kr. 63,85 i webshoppen var blevet opkrævet 49 kr. i fragt og 39 kr. i gebyr for ”tung vare” på trods af, at webshoppen reklamerede med ”gratis fragt - uanset beløb”.

Forbrugerombudsmandens konstaterede, at det øverst på webshoppens hjemmeside var angivet ”Husk vi sender alle dage - gratis fragt uanset beløb” og midt på siden ” Gratis fragt på alle ordrer uanset beløb”.

Oplysningen om ”gratis fragt” var i sig selv korrekt, da det var muligt at få varerne sendt uden beregning, men Forbrugerombudsmanden konstaterede, at det midt på wepshoppens hjemmeside var oplyst, at der var ”gratis fragt på ALLE ordrer. På en meget lille del af vores varer har vi været nødsaget til, at implementere et tung vare gebyr”.

 Ved klik på et link, fremgik bl.a. følgende:

 Gratis fragt på stort set ALLE ordrer - uanset beløb. Vi opkræver et tung vare gebyr for håndteringen af meget tunge eller følsomme varer”

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at det således var oplyst, at der i visse tilfælde blev opkrævet et særskilt gebyr for tunge mv. varer, som af gennemsnitsforbrugeren måtte forventes at blive opfattet som en del af fragtomkostningerne.

Oplysningen fremgik imidlertid ikke af menu-siden for en fremsøgt vare, og det var først, når den vare, der udløste gebyr, var lagt i indkøbskurven, at det af bestillingssiden fremgik, at der i tillæg til den oplyste pris på kr. 23,95 blev lagt et gebyr for ”tung vare” på kr. 39.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 6, skal priser oplyses inkl. moms og afgifter – dvs. inkl. enhver form for gebyr, tillæg, og lign., der uundgåeligt skal betales. Totalprisen skal oplyses første gang prisen vises og må som udgangspunkt ikke stige under et bestillingsforløb.

Hvis den samlede pris imidlertid ikke kan angives pga. en række ukendte faktorer – fx fordi et gebyr for tung vare opkræves pr. ordre og ikke for den enkelte vare – skal det, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 3, oplyses, at der i tillæg til den oplyste pris kan komme et tillæg, og hvordan og i hvilke tilfælde dette beregnes, således at forbrugerens opmærksomhed med det samme henledes herpå.

Oplysninger efter § 6, stk. 3, skal i deres sammenhæng være tydelige. Tydelighedskravet anses efter fast praksis ikke for opfyldt, hvis oplysningerne alene fremgår af handelsbetingelserne, og ej heller hvis oplysningerne først fremkommer i skærmbilleder, der kommer efter, at produktets pris er oplyst første gang, og varen er lagt i indkøbskurven.

På denne baggrund var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at webshoppens oplysninger om ”tung vare”-gebyr var i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 3. Da omkostninger ved varekøb, der  tillægges selve prisen på varen  må antages at udgøre et centralt beslutningsparameter i en forbrugers købsbeslutning  –  i særlig grad når der reklameres med ”gratis fragt”,  og når selv små ordrer, som i den konkrete sag med varekøb for kr. 63,85 blev pålagt gebyr – måtte utydelige oplysninger herom forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor, at i de tilfælde det var relevant, skulle oplysninger efter markedsføringslovens § 6, stk. 3, afgives i umiddelbar tilslutning til den oplyste pris første – og hver – gang, denne blev vist, og Forbrugerombudsmanden anmodede selskabet om at ændre sin markedsføring af prisoplysninger i overensstemmelse hermed.

Selskabet ændrede efterfølgende prisoplysningerne på sin hjemmeside.