Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/03512

Lovgivning

  • 12a

Priser over for forbrugere skal være inklusiv moms

Erhvervsdrivende skal ved købsopfordringer rettet mod forbrugere angive prisen inklusiv moms, jf. markedsføringslovens § 12a, stk. 1, nr. 6. Forbrugerombudsmanden udtalte, at ”forbrugere” omfatter alle, der hovedsagligt handler uden for deres erhverv, dvs. også visse foreninger mv. En købsopfordring er ”rettet mod” forbrugere, når den erhvervsdrivendes salg muliggør og bygger på salg til forbrugere.

Forbrugerombudsmanden iværksatte i starten af 2014 en indsats med henblik på at få erhvervsdrivende til at overholde reglen i markedsføringslovens § 12a, stk. 1, nr. 6, om, at der ved en opfordring til køb rettet mod forbrugerne, fx salg via internettet, skal angives priser inklusiv moms.

Som led i indsatsen udsendte Forbrugerombudsmanden bl.a. information om reglerne (læs mere her). Forbrugerombudsmanden modtog i den anledning flere spørgsmål om, hvem der er omfattet af ”forbrugerbegrebet”, og hvornår en købsopfordring skal anses som ”rettet mod” forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at begrebet ”forbrugerne”, jf. markedsføringslovens § 12a, stk. 1, nr. 6, skal forstås som personer (juridiske eller fysiske), der ”hovedsagelig handler uden for deres erhverv.” Dvs. at også visse foreninger, fx mindre sportsklubber, kan være omfattet af ”forbrugerbegrebet”, hvorefter der skal angives priser inklusiv moms, når en købsopfordring er rettet mod sådanne foreninger.

I forhold til hvornår der er tale om en opfordring til køb ”rettet mod” forbrugerne, udtalte Forbrugerombudsmanden, at der skal lægges vægt på, om den erhvervsdrivendes virksomhed muliggør – og bygger på – salg til forbrugere (begge betingelser skal være opfyldt).

Ved vurderingen af, om salg til forbrugere er ”muliggjort”, skal der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bl.a. lægges vægt på, om den erhvervsdrivende oplyser, at dennes produkter kan købes af alle, eller om det oplyses, at kun erhvervsdrivende kan handle hos dem – og der samtidig foregår en vis effektiv kontrol hermed. Ved vurderingen af om den erhvervsdrivendes salg (også) ”bygger på” salg til forbrugere, skal der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bl.a. lægges vægt på, om de produkter, der sælges, kan anvendes af alle, dvs. også visse forbrugere, eller om produkterne typisk alene er beregnet til brug for erhvervsdrivende, fx salg af store industrimaskiner.