Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/00066

Lovgivning

  • 13

Oprettelsesgebyr skal indregnes i mindsteprisen

Forbrugerombudsmanden gav en indskærpelse til et teleselskab, fordi teleselskabet i deres prismarkedsføring ikke angav en mindstepris, der inkluderede oprettelsesgebyr.

Et teleselskab prismarkedsførte sig uden at angive oprettelsesgebyret i det samlet minimumsbeløb. Oprettelsesgebyret stod i stedet anført et andet sted i annoncen. 

Ved prismarkedsføring af teleabonnementer skal de samlede faste omkostninger, som forbrugeren som minimum kommer til at betale som følge af aftalen, angives som ét samlet beløb, jf. markedsføringslovens § 13.

Der skal i dette beløb tages højde for eventuelle oprettelsesomkostninger, faste gebyrer og bindingsperioder.