Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/07381

Lovgivning

  • 13

Oplysninger om minimumspris skal fremgå

En hjemmeside opfyldte ikke markedsføringslovens § 13, idet den samlede mindsteudgift ikke var tydeligt oplyst som ét beløb.

En konsulent bad Forbrugerombudsmanden om i en forhåndsbesked at oplyse, om det var et krav, at en abonnementspris blev oplyst for 6 måneder, selvom der ikke var en bindingsperiode forbundet med købet. Derudover ønskede konsulenten at få oplyst, om der gjaldt særlige regler for prismarkedsføring, når der var tale om kampagner/midlertidige produkter.

Forbrugerombudsmanden udtalte hertil, at der ikke skulle oplyses en abonnementspris på 6 måneder, hvis kunden ikke blev bundet af abonnementet. Derudover udtalte Forbrugerombudsmanden, at der ikke gjaldt andre regler for prismarkedsføringen under kampagner/midlertidige produkter.

Konsulenten henviste Forbrugerombudsmanden til en konkret sidevisning på en klients hjemmeside, idet konsulenten ønskede at få Forbrugerombudsmandens vurdering af, om siden var i overensstemmelse med markedsføringsloven. 
 
Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at det var en betingelse for at indgå aftale om brug af abonnementet, at man enten flyttede sit telefonnummer, eller fik et nyt. Omkostningerne hertil fremgik ikke af abonnementsprisen. Forbrugerombudsmanden udtalte på den baggrund, at den pågældende sidevisning ikke var i overensstemmelse med markedsføringslovens § 13, idet der ikke fremgik en samlet minimumspris for abonnementet, hvori de nødvendige omkostninger var angivet som ét samlet beløb.