Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/05030

Lovgivning

  • 13

Indskærpelse for manglende oplysninger om mindsteudgiften i bindingsperioden

Forbrugerombudsmanden har indskærpet, at mindsteudgiften for mobiltelefoner i bindingsperioden skal fremgå af reklamemateriale.

En større elektronikkæde havde udsendt en tilbudsavis, hvor der ikke var givet oplysninger om mindsteudgiften i bindingsperioden for et telefonabonnement.

Lovpligtige oplysninger, fx oplysninger om samlet mindstepris i en bindingsperiode, jf. bl.a. markedsføringslovens § 13, skal gives med samme meddelelseseffekt som øvrige prisoplysninger. Ved prismarkedsføring af teleudstyr og -tjenester skal de samlede oplysninger, som forbrugeren som minimum kommer til at betale som følge af aftalen, angives som ét samlet beløb (samlet mindsteudgift).

Elektronikkæden var selv blevet opmærksom på fejlen i tilbudsavisen, og havde efterfølgende indrykket en korrigerende annonce i to aviser, opsat opslag med informationer om fejlen i sine butikker og informeret sine medarbejdere om fejlen.

På den baggrund indskærpede Forbrugerombudsmanden overfor selskabet, at mindsteudgiften fremover skulle fremgå af selskabets markedsføring, således lovens krav blev opfyldt.