Afgørelse

Sagsnummer
19/00846

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Forhandler af babyudstyr er blevet dømt for vildledende sammenligning med en førpris

En forhandler af babyudstyr blev idømt en bøde på 100.000 kroner i byretten for at overtræde markedsføringslovens forbud mod vildledning. Forbrugerombudsmanden havde anmeldt virksomheden for at have markedsført en klapvogn med en førpris, som dog kun havde været den reelle pris én enkelt dag, hvorefter klapvognen blev udbudt til salg for væsentligere lavere beløb.

En forhandler af babyudstyr blev ved byretten idømt en bøde på 100.000 kroner, fordi virksomheden havde sat en klapvogn til salg og annonceret med en førpris, som ikke var reel og dermed overtrådte vildledningsforbuddet i markedsføringsloven.

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Vildledning efter stk. 1, kan bl.a. relatere sig til prisen, den måde prisen beregnes på eller en særlig prismæssig fordel, jf. markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 5.

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 5, stk. 2, nr. 5, at bestemmelsen bl.a. omfatter særlige prismæssige fordele. Herunder falder oplysninger om førpriser, rabatter, tilbud, vejledende udsalgspriser m.v. I forhold til førpriser fremgår det også, at en vare kun må sælges med en angivet førpris, hvis førprisen har været gældende i en længere periode, umiddelbart før prisen blev sat ned.

Det fremgår af markedsføringslovens § 8, stk. 1, at det er en betingelse for, at der er handlet i strid med § 5, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren.

Klapvognen havde kun været til salg til den oplyste førpris én enkelt dag, hvilket retten vurderede var vildledende. Retten udtalte i sin begrundelse, at prisforskellene mellem den anførte førpris og de væsentligt lavere aktuelle priser var egnede til at give forbrugerne indtryk af en betydelig prismæssig fordel. Retten vurderede endvidere, at angivelsen af den omhandlede førpris sammenholdt med de væsentligt lavere aktuelle priser ville kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos forbrugerne.

Herudover fandt retten desuden, at salget på både virksomhedens hjemmeside og i de fysiske butikker skulle indgå ved vurderingen af overtrædelsens grovhed. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at virksomhedens hjemmeside må antages at fungere som et produktkatalog, og at prisangivelserne på hjemmesiden har betydning for forbrugernes transaktionsadfærd både på hjemmesiden og i de fysiske butikker. Retten lagde også vægt på, at vildledende prisoplysning på hjemmesiden kan have den effekt, at forbrugerne vil blive økonomisk opmuntret til at købe andre produkter i virksomheden.

Under sagen havde virksomheden gjort gældende, at førprisen skulle forstås som en vejledende pris, dvs. leverandørens forslag til, hvad klapvognen burde koste. Virksomheden gjorde også gældende, at forbrugerne ikke opfattede prisen som en førpris og, at de kunne indse, at der var tale om en vejledende pris. Retten fandt dog ikke grundlag for at antage, at prisen udgjorde en vejledende pris, da der i markedsføringen udtrykkeligt var henvist til, at prisen var en førpris. Retten fandt heller ikke grundlag for, at forbrugerne måtte indse, at førprisen skulle forstås som den vejledende pris.

Retten så det som en formildende omstændighed, at virksomheden umiddelbart efter Forbrugerombudsmandens første henvendelse bragte sin markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen.

Retten vurderede herefter, at bøden burde være 200.000 kroner, men halverede størrelsen, fordi virksomheden skulle kompenseres for rettens lange sagsbehandlingstid.