Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/01265

Lovgivning

  • 3

Butikskæde vildledte forbrugere ved sammenligning med markedspriser

En butikskæde kunne ikke dokumentere, at den solgte en række produkter billigere end konkurrenterne. Det var derfor vildledende at markedsføre produkterne, som om forbrugerne sparede penge ved at købe dem i kæden.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at en butikskæde i sin prismarkedsføring anvendte besparelsesudsagn med såkaldte markedspriser som sammenligningsgrundlag. Klageren mente ikke, at sammenligningsgrundlaget svarede til markedspriserne og fandt det desuden vildledende, at butikskæden brugte udtrykket ”fast lav underpris”, hvis butikskædens pris ikke lå under markedsprisen.

Butikskæden kunne ikke dokumentere, at de priser, de brugte i sammenligningen, faktisk var markedsprisen og kunne heller ikke dokumentere, at butikskædens priser lå under markedsprisen i forhold til brug af udsagnet ”fast lav underpris”.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor markedsføringen i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3, og indskærpede over for kæden, at denne ikke måtte bruge udtrykket markedspris som grundlag i sin prissammenligning ved konkrete varer, medmindre det kunne dokumenteres, at nøjagtig de samme produkter samtidigt sælges eller udbydes til salg til den angivne markedspris ”på et repræsentativt udsnit af den del af markedet, som det er rimeligt og relevant at sammenligne med”, jf. Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring, punkt 7. Kæden måtte heller ikke benytte vendingen ”fast lav underpris”, med mindre dokumentationskravet for markedsprisen var opfyldt.

Butikskæden tog Forbrugerombudsmandens afgørelse til efterretning og ville indrette sin fremtidige markedsføring i overensstemmelse hermed.