Afgørelse

Sagsnummer
19/01837

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Bøde for vildledende prisoplysninger på hjemmesiden

Forbrugerombudsmanden politianmeldte et energiselskab for at have vildledende prisoplysninger på sin hjemmeside.

Energiselskabet markedsførte flere forskellige energiprodukter og for de fleste produkter var væsentlige oplysninger, som fx at priserne var variable og i hvilken periode priserne var gældende, gemt væk eller fremstillet på en uhensigtsmæssig måde. Forbrugerne kunne derfor få det indtryk, at priserne var faste. Derudover havde elselskabet tydeligt markedsført prisen for selve strømmen pr. kWh, mens oplysningerne om, at der til strøm-priserne ville blive tillagt elafgift, netbetaling og PSO, samt et administrationsgebyr, alene fremgik længere nede på siden med en lille skrifttype, selvom disse poster udgør størstedelen af forbrugerens energiregning.

Forbrugerombudsmanden modtog to klager fra forbrugere over energiselskabets markedsføring af priser for elprodukter på energiselskabets hjemmeside. Forbrugerne klagede navnlig over, at kWh-priserne på hjemmesiden ikke stemte overens med de kWh-priser, som fremgik af den efterfølgende faktura, som forbrugerne modtog, og at kWh-priserne på hjemmesiden var angivet ekskl. skatter og afgifter.

Forbrugerombudsmanden undersøgte energiselskabets hjemmeside på baggrund af klagerne og konstaterede flere overtrædelser af markedsføringsloven, som gav forbrugeren et fejlagtigt indtryk af prisen:

  • Energiselskabet markedsførte et af deres elprodukter med en pris, som efter det oplyste var beregnet ud fra en gennemsnitspris med gratis strøm om natten, selvom gratis strøm om natten ikke var inkluderet i prisen for elproduktet
  • Energiselskabet markedsførte et af deres elprodukter med oplysning om, at der ingen pris var på el, uden at det i tilknytning til oplysningen om, at der ingen pris var på el, fremgik, at prisen var ekskl. transportomkostninger og afgifter
  • Energiselskabet markedsførte et af deres elprodukter med oplysning om, at forbrugerne købte el til indkøbspris (såkaldt spotpris), uden at oplyse om måden, hvorpå indkøbsprisen var beregnet, og uden klart at oplyse, at forbrugerne også skulle betale en abonnementspris pr. måned, elafgift, netbetaling og PSO
  • Energiselskabet markedsførte et af deres elprodukter med en pris på 12,50 øre pr. kWh for selve strømmen samt et lavt abonnement, uden i tilknytning hertil at oplyse, at forbrugeren også skulle betale elafgift, netbetaling og PSO
  • Energiselskabet markedsførte flere af deres elprodukter uden at oplyse, at forbrugerne efter en periode på hhv. fire og seks måneder overgik til et andet elprodukt, og prisen samt vilkårene for det produkt, forbrugerne overgik til, fremgik ikke klart på kundeoprettelessiderne

Energiselskabet oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at de oplyste kWh-priser på hjemmesiden var vejledende. Derudover oplyste energiselskabet, at kWh-priserne tog udgangspunkt i en gennemsnitspris, som tidligere var faktureret, og at priserne var inkluderet skatter og afgifter.

Energiselskabet vedtog et bødeforlæg på 675.000 kr., som også indeholdt en række forhold for overtrædelse af forbuddet mod uanmodede telefoniske henvendelser i forbrugeraftalelovens § 4.