Sag

Opdateret


15/01605

  • 6

Ulovligt at betinge køb af afgivelse af samtykke til markedsføring

Det var ulovligt, at salg af et produkt var betinget af, at kunden gav samtykke til at modtage elektronisk markedsføring. Det havde været lovligt, hvis kunden havde haft mulighed for at vælge et andet og tilsvarende tilbud på produktet, som ikke var betinget af samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.

En erhvervsdrivende solgte et produkt til 99 kr. pr. måned. Købet var betinget af, at kunden gav samtykke til at modtage ”nyhedsbreve med information og gode tilbud” fra den erhvervsdrivende.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at det ikke er lovligt at betinge salg af en vare eller en tjenesteydelse af, at der gives samtykke til at modtage elektronisk markedsføring, medmindre kunden også har mulighed for at vælge et andet og tilsvarende tilbud på produktet (evt. mod yderligere betaling), som ikke er betinget af samtykke til at modtage elektronisk markedsføring. Baggrunden for det er, at det vil være i strid med kravet i markedsføringslovens § 6, stk. 1, om, at et samtykke skal være frivilligt. Det vil endvidere være i strid med princippet i markedsføringslovens § 6, stk. 2, hvorefter en kunde ved køb af en vare eller en tjenesteydelse skal kunne frabede sig direkte markedsføring af lignende varer eller ydelser. Det vil også modvirke hensynet bag markedsføringslovens § 6, stk. 6, hvorefter en person til enhver tid skal kunne tilbagekalde et samtykke.

Forbrugerombudsmanden meddelte endvidere den erhvervsdrivende, at et samtykke med ordlyden ”nyhedsbreve med information og gode tilbud” ikke opfylder betingelsen om, at et samtykke skal være konkretiseret, da det skal fremgå af samtykketeksten, hvilke produkttyper der gives samtykke til at modtage markedsføring om.

Sagen blev afsluttet med, at den erhvervsdrivende oplyste, at de ville ændre deres praksis for indhentelse af samtykke, så den bliver i overens-stemmelse med lovgivningen.