Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/04966

Lovgivning

  • 1

Teleudbyder kunne opkræve et beløb for teknikerbesøg til genindstil-ling af tv-kanaler

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en teleudbyder kunne pålægge en kunde at betale for et teknikerbesøg til genindstilling af tv-kanaler, hvis en række betingelser var opfyldt. Det var bl.a. en betingelse, at teleudbyderen klart og forståeligt havde oplyst kunden om, at kunden selv havde ansvaret for at genindstille tv-kanalerne. Derudover skulle kunden være blevet oplyst om, at der ved behov for teknikerhjælp ville blive opkrævet et beløb.

En teleudbyder havde foretaget en omlægning af kabel-tv-nettet, hvilket betød at en del kunder var nødt til at genindstille kanalerne på tv’et. En kunde var ikke selv i stand til at genindstille kanalerne, hvorfor kunden kontaktede teleudbyderen. Teleudbyderen sendte herefter en tekniker ud til kunden for at hjælpe med genindstillingen. Teleudbyderen opkrævede efterfølgende et beløb for teknikerbesøget. 

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at opkræve et sådant beløb, hvis:

  • årsagen til, at kunden skal genindstille kanalerne på sit tv, skyldes en nødvendig modernisering af kablet-tv-nettet eller en imødekommelse af regulatoriske forpligtelser,
  • kunden ved indgåelse af tv-abonnementsaftalen klart og forståeligt er blevet oplyst om, at kunden selv har ansvaret for at genindstille kanaler på sit tv,
  • virksomheden behørigt har varslet og vejledt kunden om, hvordan kunden selv kan genindstille kanalerne, og
  • virksomheden tydeligt har oplyst kunden om, at kunden skal betale et beløb, hvis kunden har behov for teknikerhjælp til at genindstille kanalerne.

I den konkrete sag havde teleudbyderen ikke oplyst kunden om, at der ville blive opkrævet et beløb for teknikerbesøget, hvorfor teleudbyderen - efter Forbrugerombudsmanden havde taget sagen op – frafaldt kravet mod kunden.

Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at det i teleudbyderens aftalevilkår ikke var klart og forståeligt for kunden, at kunden selv har ansvaret for at indstille og genindstille tv-kanaler både ved aftalens begyndelse og i aftalens forløb. Teleudbyderen oplyste, at de ved aftalens indgåelse oplyser det klart og forståeligt over for kunden i andet materiale. Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at udtale, at det afgørende er, at teleudbyderen sikrer, at kunden får oplysninger på en klar og forståelig måde, og at det ikke er afgørende, om det fremgår af aftalevilkårene eller andet materiale, der udleveres til kunden ved aftalens indgåelse.