Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/13897

Lovgivning

  • 4

Markedsføring over for en forbruger der ringer op til en virksomhed

Det er lovligt for en virksomhed at markedsføre produkter over for en forbruger i en telefonsamtale, når det er forbrugeren selv, der ringer op til virksomheden. Forbrugeren skal i den situation ikke have givet sit forudgående samtykke til markedsføringen.

En virksomhed bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om det er lovligt for en virksomhed at markedsføre produkter over for en forbruger, når det er forbrugeren selv, der ringer op til virksomheden. Det kan fx være relevant, hvor en forbruger ringer til kundeservice for at høre nærmere om et produkt. Her vil virksomheden gerne benytte lejligheden til at markedsføre andre produkter over for forbrugeren. 

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at det som udgangspunkt er ulovligt for en virksomhed at rette telefonisk henvendelse til en forbruger for at markedsføre produkter over for forbrugeren, medmindre forbrugeren forudgående har givet sit samtykke til at blive ringet op. 

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse gælder forbuddet dog ikke, hvor det er forbrugeren selv, der har rettet telefonisk henvendelse til virksomheden, fx for at høre om et bestemt produkt. I den situation kan virksomheden derfor lovligt forsøge at sælge andre produkter til forbrugeren.