Afgørelse

Sagsnummer
22/11573 og 23/02143

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Virksomhed kunne ikke lovligt anvende klimaudsagn og klimamærke i sin markedsføring

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke ville være lovligt at anvende udsagn i markedsføringen, der giver forbrugeren det indtryk, at man tilstræber at reducere sin CO2-udledning, hvis man ikke har en plan for CO2-reduktionen, som er verificeret af en uafhængig instans, og hvis CO2-reduktionen ikke er umiddelbart forestående. Derudover ville det ikke være lovligt at anvende et mærke i markedsføringen, der giver et mere positivt indtryk af klimapåvirkningen, end der er grundlag for.