Afgørelse

Sagsnummer
20/09269

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Vildledende at markedsføre et elprodukt med to blade grundet utilstrækkelig CO2-kompensation af kunders årlige elforbrug

Det var vildledende, at en elhandler markedsførte et elprodukt med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug blev kompenseret gennem et skovrejsningsprojekt, fordi der med projektet ikke blev plantet et tilstrækkeligt antal træer.