Afgørelse

Sagsnummer
20/10674

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Markedsføring af plug-in hybridbil med miljøudsagn var vildledende

Det var vildledende, at en virksomhed markedsførte en plug-in hybridbil med miljøudsagn, der gav indtryk af, at bilens miljømæssige egenskaber var bedre, end det reelt var tilfældet. Virksomheden anvendte tillige urigtige udsagn i sin markedsføring.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage i september 2020 om en virksomheds markedsføring af en plug-in hybridbil. Forbrugerombudsmanden kunne konstatere, at virksomheden anvendte følgende miljøudsagn i deres markedsføring af bilen:

  • (…) en bil til dig, der vil have en miljørigtig bil uden at være begrænset på rækkevidde
  • Genoplad miljøet med en plug-in hybrid
  • Det giver dig ren frihed og en ren samvittighed
  • Det er miljørigtigt, nemt og billigt at have en plug-in hybrid
  • Det er en plug-in hybridteknologi, der tager miljørigtigheden seriøst

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomhedens brug af de miljømæssige udsagn på hjemmesiden var vildledende, da hjemmesiden gav et samlet indtryk af, at bilens miljømæssige egenskaber var bedre, end det reelt var tilfældet.

I vurderingen havde Forbrugerombudsmanden inddraget det forhold, at plug-in hybridbilen kun kunne køre op til 50 km på elektricitet, hvorefter den automatisk skiftede til at køre på benzin, hvilket har miljøskadelige effekter, samt at bilen fra vugge til grav indebar betydelige negative påvirkninger af miljøet.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende ikke lovligt kan anvende generelle, miljømæssige udsagn – fx ”miljørigtig” – om et produkt, hvis den miljømæssige fordel ved produktet væsentligt reduceres af miljøbelastende aspekter ved produktet.

Det var også Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet ” (…) en bil til dig, der vil have en miljørigtig bil uden at være begrænset på rækkevidde”, var urigtigt. Det forhold, at forbrugeren med plug-in hybridbilen ikke var begrænset på rækkevidde, relaterede sig til, at bilen kunne køre videre på benzin, når batteriet var afladt. Hvis forbrugeren ville køre videre efter de første 50 km, blev forbrugeren nødt til at køre på fossilt brændstof, hvilket ikke er ”miljørigtigt”.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at markedsføringen var vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8.

Forbrugerombudsmanden indskærpede markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8 over for virksomheden.