Afgørelse

Sagsnummer
22/04793

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 13

Markedsføring af lamper med bæredygtighedsudsagn og bæredygtighedsmærke var vildledende

Det var vildledende, at en netbutik markedsførte udvalgte lamper og lampebrands som bæredygtige og markerede dem med netbutikkens eget bæredygtighedsmærke, da netbutikken ikke kunne dokumentere, at lamperne rent faktisk var bæredygtige.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at en netbutik markedsførte udvalgte lamper og lampebrands med bæredygtighedsudsagn som ”bæredygtige produkter”, ”bæredygtige designs”, ”bæredygtig designerbelysning” og ”bæredygtige brands”.

Netbutikken havde samtidig lavet sit eget bæredygtighedsmærke. Om bæredygtighedsmærket oplyste netbutikken på sin hjemmeside, at produkter, der blev markeret med mærket, levede op til et af netbutikkens bæredygtighedskriterier; ansvarlighed, miljøpåvirkning eller genbrug. Samtidig oplyste netbutikken, at bæredygtighedskriterierne omfavnede internationale miljømæssige standarder.   

Forbrugerombudsmanden anmodede netbutikken om dokumentation for bæredygtighedsudsagnene samt at lamper markeret med netbutikkens eget bæredygtighedsmærke rent faktisk var bæredygtige.

Miljø-, klima- og bæredygtighedsudsagn er udsagn om faktiske forhold. Sådanne udsagn skal derfor kunne dokumenteres ifølge markedsføringslovens § 13.

En bæredygtig udvikling betegner en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at dokumentationen for påstande om bæredygtighed skal baseres på en livscyklusanalyse, der viser, at virksomheden ikke forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov. En livscyklus eller et livscyklusforløb for et produkt er alle faser, produktet gennemløber fra ”vugge til grav”. Forbrugerombudsmanden har beskrevet dette nærmere i sin Kvikguide om miljømarkedsføring, som kan læses her.

Netbutikken svarede, at de efter modtagelse af Forbrugerombudsmandens brev havde fjernet deres bæredygtighedsmærke og alle bæredygtighedsudsagn fra hjemmesiden. Netbutikken havde ikke sendt dokumentation for bæredygtighedsudsagnene eller dokumentation for, at produkter markeret med netbutikkens bæredygtighedsmærke rent faktisk var bæredygtige.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at bæredygtighedsudsagnene og bæredygtighedsmærket var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5 sammenholdt med § 8. Dette skyldtes, at netbutikken hverken havde dokumenteret rigtigheden af de nævnte bæredygtighedsudsagn eller dokumenteret at produkter markeret med netbutikkens bæredygtighedsmærke rent faktisk var bæredygtige.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for netbutikken.