Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/08570

Lovgivning

  • 2

Særudgave af børneblad var almennyttig information og ikke omfattet af markedsføringsloven

En almennyttig forening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de var omfattet af markedsføringsloven, når de fik udarbejdet en særudgave af et børneblad.

Den almennyttige forening havde blandt andet til formål at beskytte og bevare en lokal naturattraktion og at udgøre et forum for drøftelse, udvikling og koordinering af opgaver vedrørende den pågældende naturattraktion.

Foreningen ønskede at indgå aftale med et forlag om udarbejdelse af en særudgave af et børneblad med henblik på at udbrede kendskabet til naturattraktionen.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at markedsføringsloven finder anvendelse på erhvervsvirksomhed og handlinger, der er foretaget i erhvervsøjemed. Det følger af markedsføringslovens § 2, stk. 1. Handlinger, der er foretaget af en almennyttig eller humanitær forening, er kun omfattet af markedsføringsloven, hvis de må anses for at udgøre en erhvervsmæssig aktivitet.

Ud fra foreningens oplysninger om særudgaven af børnebladet var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at der var tale om information af almennyttig karakter i form af formidling af historie og oplysning om naturattraktionen. Markedsføringsloven fandt derfor ikke anvendelse.