Afgørelse

Sagsnummer
23/09583

Lovgivning

  • 5

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for markedsføring med et grønt stikkontakt-symbol på siden af en taxa

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, at en taxa blev markedsført med et grønt stikkontakt-symbol på siden, da den pågældende taxa var en dieselbil og ikke en elbil.

På baggrund af en klage blev Forbrugerombudsmanden gjort opmærksom på, at en virksomhed markedsførte en af sine taxaer med et grønt stikkontakt-symbol på siden.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomhedens markedsføring på den pågældende taxa med et grønt stikkontakt-symbol på siden var egnet til at give forbrugeren det indtryk, at taxaen var en elbil.

Da den konkrete taxa var en dieselbil, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at markedsføringen var vildledende.

Efter en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden oplyste virksomheden, at der var tale om en fejl, da virksomheden alene anvendte symbolet på elbiler efterfulgt af teksten ”100 % electric”. Virksomheden oplyste desuden, at den pågældende taxa ved en fejl var blevet pakket ind i den forkerte folie, og at virksomheden ville fjerne symbolet dagen efter modtagelsen af høringsbrevet.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, stk. 1, over for virksomheden.