Afgørelse

Sagsnummer
18/06027

Lovgivning

  • 3, stk. 1
  • 4
  • Kreditaftaleloven

Vurdering af kreditværdighed skal fortages på baggrund af fyldestgørende oplysninger om forbrugerens udgiftsniveau

Kreditværdighedsvurdering kan hverken baseres på en standardsats for størrelsen af de faste løbende udgifter, som ikke tager hensyn til de konkrete forhold hos den enkelte låneansøger, eller på oplysninger fra låneansøgeren, der ikke forekommer troværdige. Efter at have tilrettet sine procedurer gav forbrugslånsvirksomheden tilsagn om fremover at overholde kreditaftalelovens § 7 c.