Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1997-2011/5-84

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Lovbrud ved lancering af nyt kreditkort

En bank lancerede et kreditkort, som reelt var et Dankort med en tilknyttet kredit. Ved hævninger opkrævedes der et gebyr på 5 kr.

Ved udsendelse af kontoudskrifter opkrævedes der endvidere 10 kr. Disse gebyrer havde banken ikke medtaget i beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP), hvilket kreditaftaleloven ellers foreskriver. Dette skyldtes ifølge banken, at særligt hævegebyret på 5 kr. var af en sådan type, at det på forhånd var umuligt at vurdere størrelsen af gebyrudgiften. Banken havde derfor valgt i tilknytning til de øvrige kreditoplysninger at oplyse beregningsmåden for hævegebyret.

Forbrugerombudsmanden meddelte banken, at såvel hævegebyret som gebyret for kontoudskrifter skal indgå i beregningen af et ÅOP. Forbrugerombudsmanden foreslog, at banken ved beregningen indlagde forskellige realistiske forudsætninger for udnyttelse af kontoen og lod denne omkostning indgå i beregningen. Dette kunne fx ske ud fra en forudsætning om, at kortet bruges 10, 25 og 50 gange om året.

Banken meddelte herefter, at såvel hævegebyret som gebyret for kontoudskrifter fremover ville indgå i beregningen af ÅOP, og at man ville anvende den foreslåede løsning. (1997-2011/5-84)
Juridisk Årbog 1997, side 41