Sag

Opdateret


1992-2011/5-133

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Uanmodede henvendelser om studielån - vennehvervning

En banks opfordring til kunder om vennehvervning og om at indhente samtykke til, at banken kunne kontakte forbrugere telefonisk, var ikke lovlig.

En bank skrev til sine studielånskunder om, hvor fordelagtige bankens vilkår for studielån var. Banken opfordrede dernæst sine kunder til at henvende sig til venner og kolleger, der havde studielån andre steder, for at få disses samtykke til, at banken kunne kontakte dem telefonisk for at indgå aftale om at flytte lånene. Samtidig udlovede banken 2 flasker god rødvin for hver henvisning der førte til overførelse af ét studielån.

Med brevet var vedlagt en hverveliste, hvor kunden kunne anføre navnet på den ven eller kollega der gerne ville kontaktes telefonisk af banken og sit eget navn, af hensyn til de udlovede flasker rødvin.

Forbrugerombudsmanden henledte bankens opmærksomhed på Forbrugeraftalelovens § 2 [nu § 6], der forbyder erhvervsdrivende at rette uanmodede personlige eller telefonisk henvendelser til en forbruger på dennes bopæl, uden forbrugerens forudgående anmodning.

Banken blev samtidig gjort opmærksom på, at det forhold, at den efter loven forudgående anmodning fremskaffes gennem en anden forbruger ikke gør henvendelsen lovlig.

Banken tog Forbrugerombudsmandens synspunkt til efterretning og erklærede, at ville ophøre med at foretage henvendelser af denne art.

(Fremgangsmåden svarer til den sælgere af Kirby støvsugere benyttede jfr. Juridisk Årbog 1992, side 137.) (1992- 2011/5-133)