Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2002-1120/5-3, 11101/5-1

Lovgivning

  • 1
  • 16
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 1 5

Parabolselskabs markedsføring

Parabolselskabs markedsføring og almindelige forretningsbetingelser var i strid med god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden modtog over en periode klager over et parabolselskabs markedsføring og forretningsbetingelser.

Selskabet markedsførte sig bl.a. ved at ringe eksisterende kunder med de såkaldte »basisabonnementer« op med henblik på at indgå en aftale om et »guldabonnement«. Kunderne blev således tilbudt at prøve guldabonnementet i en måned gratis. Når kunderne havde sagt ja til det gratis guldabonnement, fik de tilsendt et brev, hvori der inde midt i brevet stod, at kunden skulle kontakte selskabet, hvis man ikke ønskede at fortsætte guldabonnementet. Dette var der mange kunder, der ikke opdagede og var derfor ifølge selskabet bundet til et guldabonnement. Derudover var der kunder, der havde reageret og takket nej, som alligevel fik trukket et beløb for abonnementet via PBS, selvom de ikke havde givet tilladelse hertil.   

Andre klagede over at modtage opkrævninger på guldabonnementet, selvom de havde sagt nej tak. Trods protester fra klagernes side fortsatte opkrævningerne, og beløbene blev endvidere sendt til inkasso. En forbruger oplevede også, at selskabet ikke anerkendte hans rettidige opsigelse, selvom forbrugeren kunne dokumentere, at han havde opsagt abonnementet rettidigt. Trods forbrugerens indsigelser fortsatte man opkrævningen af beløbet pålagt rykkergebyrer og sendte opkrævningen til inkasso, da forbrugeren ikke betalte. Forbrugeren blev i alt opkrævet 4 rykkergebyrer.   

Nogle havde aldrig skrevet under på en abonnementsaftale eller fået udlevet selskabets almindelige forretningsbetingelser og blev derfor overraskede, når selskabet henviste til, at de var bundet til bestemmelser, som fremgik af de almindelige forretningsbetingelser.   

Andre oplevede, at de ikke kunne komme i kontakt med selskabet. De fik ingen reaktion på deres breve udover opkrævninger og rykkere.

Forbrugerombudsmanden meldte i august måned selskabet til politiet for overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 2 (nu § 6), hvorefter en erhvervsdrivende ikke må kontakte forbrugere for at afsætte varer eller tjenesteydelser.   

Derudover indkaldte Forbrugerombudsmanden selskabet til forhandlinger. Under forhandlingerne kritiserede Forbrugerombudsmanden selskabets kundebehandling, herunder at kunderne ikke blev gjort tydeligt opmærksomme på, at de skulle reagere for ikke at blive bundet af et prøveabonnement, at det kræver et udtrykkeligt samtykke fra en kunde, hvis der skal ske træk på kundens konto via PBS, at kunder modtog opkrævninger, selvom de havde sagt nej tak, at man fortsætter opkrævninger af et omstridt beløb uden at tage stilling til kundernes indsigelser og begrunde afvisningen af et krav, at man kræver rykkergebyrer - i et enkelt tilfælde endda 4 gange - og sender beløb til inkasso, selvom kunderne protesterer, og at kunderne ikke kunne komme i kontakt med selskabet.   

Selskabet tilkendegav under forhandlingerne, at man ville stramme op på kundebehandlingen, samt at Forbrugerombudsmandens holdning er i overensstemmelse med selskabets politik. Selskabet afviste dog at skrive under på et tilsagn efter markedsføringslovens § 16 [nu § 23]. Forbrugerombudsmanden har derfor skærpet sit tilsyn med selskabet.   

Selskabets almindelige forretningsbetingelser har ligeledes givet anledning til mange klager. I særdeleshed er det vilkåret om, at man som kunde er bundet til sit abonnement for 1 år ad gangen, der har givet anledning til klager. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er vilkåret urimeligt. Da Forbrugerrådet er ved at anlægge en retssag om spørgsmålet, agter Forbrugerombudsmanden at indtræde i Forbrugerrådets retssag som biintervenient.   

Forbrugerombudsmanden har derudover gennemgået selskabets aftalevilkår og fundet en del af bestemmelserne urimelige. Selskabet har oplyst, at man er ved at revidere betingelserne og lader ved revisionen Forbrugerombudsmandens betragtninger indgå i arbejdet.