Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/09571

Lovgivning

  • 1

Opsigelse af teleabonnement

Det må i almindelighed anses for at være et urimeligt aftalevilkår, hvis det kræves, at opsigelse skal ske telefonisk.

En teleudbyder skrev i sine vilkår, at opsigelse ”skal” ske telefonisk til kundeservice.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at et vilkår, hvorefter opsigelse skal ske på en bestemt måde, i almindelighed må anses for et urimeligt aftalevilkår, idet en opsigelse, der kommer frem på anden vis, vil have samme retsvirkning.  Forbrugerombudsmanden kunne herudover ikke se, at teleudbyderen havde nogen rimelig grund til at stille kravet. Han bemærkede samtidigt, at en telefonisk henvendelse ikke giver forbrugeren mulighed for at sikre sig dokumentation for, at opsigelse er sket, og at den er sket rettidigt.

Teleudbyderen bekræftede herefter, at vilkåret ville blive ændret, således at det ikke længere fremstod som et krav, at opsigelse skulle ske telefonisk.