Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/09919

Lovgivning

  • 1

Netbutiks reklamationsvilkår var ulovlige

En netbutik havde et vilkår om, at eventuelle fejl og mangler ved det købte skulle fremsættes inden 7 dage. Da vilkåret er i strid med købelovens regler om, at forbrugere har 2 års reklamationsret, bad Forbrugerombudsmanden virksomheden om at rette vilkåret, hvilket den herefter gjorde.

Virksomheden, der solgte produkter til forbrugere via internettet, havde et vilkår om, at eventuelle fejl eller mangler ved det købte skulle påberåbes inden for 7 dage efter modtagelsen af varen. Efter købelovens § 83 har forbrugere imidlertid 2 års reklamationsret. Der kan i forbrugerforhold ikke aftales en kortere reklamationsfrist end 2 år.

Forbrugerombudsmanden sendte i første omgang en orientering til virksomheden om reglerne. Da dette ikke fik virksomheden til at ændre det ulovlige vilkår, skrev Forbrugerombudsmanden på ny til virksomheden. Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at hvis de ikke ændrede vilkåret inden fire uger, ville Forbrugerombudsmanden sende virksomheden et påbud herom, da vilkåret klart var i strid med god markedsføringsskik.

Virksomheden valgte herefter at ændre vilkåret, således at det ikke længere var i strid med købeloven.