Afgørelse

Sagsnummer
15/03734

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Erhvervsdrivende skal klart oplyse, hvornår en aftale kan ændres

Et energiselskab har efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden ændret deres vilkår om, hvornår selskabet kan ændre fx prisen for levering af el og naturgas til forbrugere.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at et aftalevilkår var urimeligt, fordi vilkåret gav et energiselskab en næsten ubegrænset adgang til at ændre prisen og andre vilkår i forbrugernes abonnementsaftaler om el- og naturgas.

Efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden ændrede energiselskabet vilkåret, så det nu fremgår tydeligt, i hvilke tilfælde energiselskabet kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår.

Aftaler er bindende, og ændringer kræver som udgangspunkt, at begge parter accepterer ændringen. Virksomheden og forbrugeren kan dog aftale, at virksomheden kan ændre fx priser og gebyrer i aftalen uden forbrugerens udtrykkelige accept. Det forudsætter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at

  1. aftalen ikke giver virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen,
  2. kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, fremgår tydeligt,
  3. forbrugerne bliver varslet individuelt om ændringen og
  4. forbrugerne kan opsige aftalen som følge af ændringen.

Urimelige aftalevilkår kan tilsidesættes helt eller delvist, såfremt det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende.