Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/08244

Lovgivning

  • 25 26
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Energiselskab justerer sine forretningsbetingelser

Forbrugerombudsmanden henstillede til, at energiselskab justerede sine forretningsbetingelser således, at det fremgik tilstrækkelig klart og tydeligt, hvornår energiselskabet opkrævede et opsigelsesgebyr hos forbrugerne. Energiselskabet valgte efterfølgende at efterkomme denne henstilling.

På baggrund af henvendelse fra en forbruger blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at et energiselskabs forretningsbetingelser kunne give anledning til tvivl hos forbrugerne, idet det ikke fremgik tilstrækkelig klart og tydeligt, at forbrugerne alene blev opkrævet et opsigelsesgebyr, hvis de ønskede at komme ud af aftalen tidligere end seks måneder fra aftalen indgåelse.

Det følger af forbrugeraftalelovens §§ 25 og 26, at en forbruger frit skal kunne opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med en måneds varsel, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse, uden at den erhvervsdrivende kan opkræve gebyrer eller modregne rabatter hos forbrugeren. Ønsker en forbruger derimod at opsige aftalen med kortere varsel, er der som udgangspunkt intet til hinder for, at den erhvervsdrivende opkræver et gebyr, forudsat at dette er aftalt med forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden henstillede til, at energiselskabet justerede forretningsbetingelserne, således de ikke kunne give anledning til tvivl, hvilket energiselskabet efterkom.