Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/08097

Lovgivning

  • 1

Dokumentationskrav for betalinger

Når en debitor kan fremlægge en dokumentation, der giver formodning for, at betalingen er sket, har kreditor pligt til at undersøge, om betalingen er modtaget.

En forbruger rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden, da hendes teleselskab ikke ville godtage et skærmprint fra hendes netbank som dokumentation for, at hun havde betalt sin regning til tiden.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse har kreditor pligt til at undersøge om en betaling er modtaget, når debitoren kan skabe en formodning for betalingen har fundet sted.

Denne opfattelse skal ses i lyset af den almindelige formueretlige regel om, at pengeskyld er bringeskyld.

Denne regel betyder, at debitor har pligt til at betale kreditor i rette tid og på det sted, som kreditoren anviser. Debitor har bevisbyrden for, at betalingen er sket i overensstemmelse med dette.

Hvis debitoren kan skabe en formodning for, at betalingen er sket i rette tid og på rette sted – fx ved at fremligge dokumentation for betalingen via et skærmprint af transaktionen på netbank - vil det efterfølgende være kreditorens pligt at undersøge, om betalingen er modtaget.

I den konkrete sag kunne forbrugeren fremvise et dateret skærmprint for betalingsoverførelsen til teleselskabet, og efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skabte dette formodning for, at betalingen var foretaget. Dermed var det op til teleselskabet at undersøge, om betalingen var modtaget korrekt.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse kunne teleselskabet oplyse, at der var tale om en menneskelig fejl, og at skærmprintet fra netbank var tilstrækkelig som dokumentation for at betalingen var sket til tiden.

Forbrugeren blev krediteret rykkergebyret, og sagen blev afsluttet.