Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1996-2011/5-18

Lovgivning

  • 1

Uanmodede henvendelser

Forbrugerombudsmanden fandt det i strid med god markedsføringsskik, at et pengeinstitut uden klagerens samtykke havde foranstaltet automatisk overførsel af børneydelser til et lån, og at banken opsøgte en kunde på et tidspunkt, hvor vedkommende havde frabedt sig personlig henvendelse.