Afgørelse

Sagsnummer
18/06441

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Lodtrækning mellem indgåede og overholdte afdragsordninger var ikke i strid med god skik

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke var i strid med god markedsføringsskik og god inkassoskik, at en inkassovirksomhed ville trække lod om forbrugsgoder med en værdi på op til 25.000 kr. mellem indgåede og overholdte afdragsordninger, forudsat at inkassovirksomheden ikke vildledte låntageren, og at inkassovirksomheden forpligtede sig til ikke at gøre udlæg i præmierne.

En inkassovirksomhed bad om Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om det er i strid med god markedsføringsskik og god inkassoskik, at inkassovirksomheden ville trække lod om præmier med en værdi på op til 25.000 kr. mellem påbegyndte og overholdte afdragsordninger.

Inkassovirksomheden oplyste, at den ikke vil gøre udlæg i præmier, som en skyldner har vundet i lodtrækningen, hvis skyldneren efterfølgende ikke overholdt afdragsordningen, men at andre kreditorer ville kunne gøre udlæg i præmierne. Forbrugerombudsmanden lagde derfor til grund, at inkassovirksomheden i afdragsaftaler med skyldnerne forpligtede sig til ikke at foretage udlæg på egne vegne, eller på vegne af andre kreditorer, som virksomheden repræsenterede, i de udloddede præmier.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det i så fald ikke var i strid med god markedsføringsskik og god inkassoskik, hvis virksomheden trak lod om forbrugsgoder med en værdi på op til 25.000 kr. mellem påbegyndte og overholdte afdragsordninger. Det forudsatte dog, at inkassovirksomheden ikke vildledte eller udelod væsentlige oplysninger, der ville være egnede til at påvirke skyldnernes beslutning om at indgå afdragsordninger med henblik på at deltage i en lodtrækning om forbrugsgoder. Inkassovirksomheden skulle derfor give skyldnerne tydelige, gennemskuelige og let tilgængelige oplysninger om konkurrencens vilkår og betingelser.

Det vil efter Forbrugerombudsmandens opfattelse dog være i strid med god markedsføringsskik, hvis inkassovirksomheden ikke samtidigt oplyser skyldnerne tydeligt om, at der vil kunne foretages udlæg i de præmier, som udloddes i konkurrencen.