Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/03883

Lovgivning

  • 1
  • 15

Teleselskabs opkrævning af nye gebyrer – markedsføringslovens § 15

Forbrugerombudsmanden har over for et teleselskab udtalt, at efter markedsføringslovens § 15, stk. 1, skal betingelserne for at ændre størrelsen af et gebyr til ugunst for forbrugeren eller opkræve et nyt gebyr i et løbende kontraktforhold være klart fremhævet i kontrakten. Dette indebærer, at det tydeligt skal fremgå af aftalevilkårene, efter hvilke kriterier gebyrer kan ændres eller indføres.

Den erhvervsdrivende må ved formuleringen af betingelserne så præcist som muligt angive, hvilke forhold der vil kunne føre til ændringer i gebyrerne eller medføre at nye gebyr vil blive pålagt forbrugerne. Kriterierne må endvidere ikke være usaglige eller urimelige.

På baggrund af flere klager undersøgte Forbrugerombudsmanden et teleselskabs vilkår om ændringer af priser og gebyrer.

Det fremgik af teleselskabets abonnementsvilkår bl.a.:

”De til enhver tid gældende abonnementsvilkår og priser for ydelser fremgår af xx´s prisliste samt på[selskabets hjemmeside].  Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på [selskabets hjemmeside] og ved e-mail til kundens e-mail adresse. Ændringer varsles med 30 dage.

Teleselskabets anførte bl.a., at det af vilkåret klart fremgår, at der i vilkårene er taget forbehold for prisændringer, idet ændringer i priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på selskabets hjemmeside og ved e-mail til kundens e-mail adresse. Ændringer varsles med 30 dage, og i det konkrete tilfælde er ændringerne varslet med 43 dage.

Det blev ligeledes fremhævet, at selskabets kontraktforhold med forbrugerne er et løbende kontraktforhold uden bindinger og således kan opsiges med dags varsel. Når forbrugeren ikke opsiger sit kontraktforhold i forbindelse med en varsling, vil forbrugeren i et eller andet omfang blive forpligtet ved sin passivitet ved sin fortsatte brug af abonnementet.

Forbrugerombudsmanden udtalte desuden, at aftalevilkårene bør give forbrugeren muligheden for at vurdere sandsynligheden og størrelsen af fremtidige ændringer i gebyrerne. Forbrugeren skal desuden have mulighed for efterfølgende at vurdere, om ændringer er i overensstemmelse med aftalen. Dette indebærer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den erhvervsdrivende ved varslingen skal angive, med hvilken begrundelse i henhold til aftalevilkårene gebyret ændres eller indføres. Dette følger også af den vejledning, som Forbrugerombudsmanden har udstedt i juli 2008 om markedsføringslovens § 15