Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/03883

Lovgivning

  • 1
  • 15

Teleselskabs opkrævning af nye gebyrer – markedsføringslovens § 15

Forbrugerombudsmanden har over for et teleselskab udtalt, at efter markedsføringslovens § 15, stk. 1, skal betingelserne for at ændre størrelsen af et gebyr til ugunst for forbrugeren eller opkræve et nyt gebyr i et løbende kontraktforhold være klart fremhævet i kontrakten. Dette indebærer, at det tydeligt skal fremgå af aftalevilkårene, efter hvilke kriterier gebyrer kan ændres eller indføres.